İletişim Bilgileri

ELSİ ELEKTRONİK - Kamera ve Güvenlik Sistemleri

Güvenilir Şirket
  • Yetkili Kişi: Sinan Tüfekçioğlu
  • Telefon numarası: +90 (264) 277-85-98
  • MSN: elsiguvenlik@hotmail.com
  • Adres: Cumhuriyet Mah. Kayın Sok. No:13 Yılmazer İşhanı K:2 D:5, Adapazarı, Sakarya, 54100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

IP Tabanlı Kamera Güvenlik Sistemlerinde Ağ Topolojileri

IP Tabanlı Kamera Güvenlik Sistemlerinde Ağ Topolojileri

20.12.2011

Topoloji, bir ağın fiziksel ve mantıksal yapısını ifade eder. Ağ’ı oluşturan bileşenlerin birbirlerine bağlanış şekilleri, kullanılacak aygıtlar, kablolama standartları, haberleşme protokolünün seçimi ve bu protokollerin ağ yapısına uygulanabilirliği de yine topolojinin kapsamı içerisindedir.
Topolojiler, Fiziksel ve Mantıksal olmak üzere ikiye ayrılırlar.

1- Fiziksel topoloji

Ağı oluşturan çevre birimlerinin birbirine bağlanırken kullanacakları fiziksel bağlantı metodlarını belirler. Ağın yapısında kullanılacak kablolama türü ve kullanılacak cihazlar da yine bu topolojide belirlenir. Temel ağ topolojileri Yıldız, halka ve yol topolojileridir.
Fiziksel topoloji altı yapıdan oluşur. Bunlar, Yol topolojisi (Bus Topology), Halka Topolojisi (Ring Topology), Yıldız Topolojisi (Star Topology), Gelişmiş Yıldız Topolojisi (Ext Star Topology), Ağ topolojisi (Mesh Topology), Ağaç veya Hiyerarşi Topolojisi (Tree or Hierarchical Topology)’dir.

2- Mantıksal topoloji

Ağların mantıksal topolojileri, ağ aygıtları ve istasyonların birbirleri ile nasıl iletişim kuracaklarını belirleyerek bunları ortak bir protokol çerçevesinde birleştirir. Bunlar ise, Yayın Topolojisi ( Broadcast Topology) ve Token Geçiş Topolojisi (Token passing Topology) Topolojisinden oluşmaktadır.
Özellikle yeni nesil kamera güvenlik sistemleri, ağ üzerinden tasarlanırken projeye özgü topoloji seçimleri oldukça önem kazanmaktadır. Öyle ki Halka (Ring) tipi bir topolojiyle kusursuz bir güvenlik sistemi altyapısı kurabilecek iken, Yıldız (Star) tipi bir topoloji ile projede çok yüksek maliyetlere çıkılmasına ve efektif band genişliklerine ulaşılamamasına sebep olabilinmektedir. Diğer bir taraftan başka bir projede bunun tam tersi olabilmektedir.
Ağ cihazlarının üreticileri bu topoloji sistemlerini kendine özel derleyerek, aynı marka ağ cihazlarını kullanmanız durumunda farklı teknolojiler ve kontroller sunabilmektedirler. Fakat temelde her ne cihaz kullanılırsa kullanılsın güvenlik sistemlerinde topoloji, fiziksel bağlantı ihtiyacı ve maliyet koşullarına göre belirlenmekte, ideal tasarım ise en uygun maliyet ile en geniş kapsamlı ağı kurabilmekten geçmektedir.
Özellikle proje çalışmaları yürütmekte olduğumuz güvenlik sektöründe yukarıdaki topoloji tiplerinden günümüzde en çok kullanılanlar şüphesiz ki fiziksel topolojilerdir. Hatta daha da odaklanacak olur isek öncelikli olarak Yıldız ve Halka topolojilerdir. İhtiyaca göre bunlardan oluşan Karışık topolojilerde kurulabilmektedir.

Topoloji seçiminden sonra standart bilgisayar ağlarına göre en önemli husus kullanılan ağ ekipmanlarının kapasite ve kalitesidir. Standart bilgisayar ağlarına göre sürekli ve yüksek miktarda görüntü verisi kameralardan kayıt sunucularına veya izleme terminallerine 7/24 kesintisiz taşınmaktadır. Bu süreç ise yüksek anahtarlama kapasitesi ve kararlı çalışma gerekliliğine işaret etmektedir.
Örnek olarak; Geçmişte yaptığımız 7 Km. sınır güvenliğinin izlenmesi kapsamında projelendirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz 120 kameralık projede, 7 Km sınır tamamen 4 core fiber ile çevrelenmiş (yedekli), bu çevreleme esnasında 35 panoda ring switchler kullanılmış. Böylelikle sahanın her noktasındaki panoda 1 Gps hıza ulaşılmış, buradan ise kameralara ve diğer dağıtım noktalarına 100Mbit’lik linkler sağlanmıştır. Ring topoloji sayesinde sistem merkezine diğer topolojilerde olduğu gibi tek tek kablo çekilmemiş, böylelikle kablo ve işçilik maliyetinden ciddi oranda tasarruf sağlanmış ve bu sayede ilerideki olası bir değişiklikte sistemin merkezinin kolaylıkla yer değiştirebilmesi öngörülmüştür.
Böyle bir sistemde aktarılan verinin büyüklüğü sadece saklama ünitelerine doğru incelendiğinde yaklaşık 250 Mbit gibi bir değere ulaşmakta. İzleme için oluşan trafik ise bunun üzerine ilave olmaktadır. İzleme ve Kayıt şeklinde düşünüldüğünde 1Gbit’lik CCTV Müstakil Ağ’ında ortalama 600-700 Mbit seviyelerinde sürekli bir veri akışı gerçekleşmektedir. Bu değerler ise sistemin 7/24 ve efektif bir şekilde çalışabilmesi topolojinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.